ATOMIUM AGSB

fitpower
זמינות: Out of stock
₪148.00 ₪174.00
Trust Badge

תרכובת טריבו-טכנית עבור תיבות הילוכים אוטומטית ותמסורות רציפות.

מהו AGSB

התרכובת מתוכננת להגן מפני שחיקה ולשמר את הביצועים של תיבות הילוכים אוטומטית ותמסורות רציפות.

השפעות השימוש

התרכובות הטריבו-טכניות יוצרות תנאים שבהם פני המשטחים המצויים בחיכוך, מצופים בשכבת הגנה מתכתית בעלת מבנה ייחודי. מבנה זה משחזר באופן חלקי את המידות והגיאומטריה של חלקים שחוקים, יוצר אופטימיזציה של המרווחים בין זוגות של חלקים המצויים בחיכוך. שכבת ההגנה משפיעה כדלהלן בעקבות השימוש בתרכובת:

  • הקלה במעבר בין הילוכים אופטימיזצית פערים בין גלגלי השיניים מאפשרת להילוכים לעבור קל ומדויק יותר.
  • הקטנת רמות הרעש והוויברציה – האופטימיזציה של פערים ושחזור של המרווחים אופטימליים במסבים מפחיתים רעש ותנודות במהלך פעילותה של תיבת ההילוכים.
  • הגדלת מרחק בהילוך ניטרלי – שימור של שכבת השמן על משטחי החיכוך מקטין את ההפסדי החיכוך ומגביר את המרחק שמכונית יכולה לעבור בהילוך ניטרלי.
  • הגנה מפני שחיקה – שכבת מגן ושימור של שכבת שמן על משטחי החיכוך מקטינים משמעותי את השחיקה מגדילים את חיי היחידה.

היישום של AGSB בתמסורות מאפשר:

  • שחזור של המתח בשרשרת – השחזור גיאומטרית הקונוס וגם שימור של שכבת השמן על פני השטח מספק את המצמד של שרשרת והקונוס ומונע החלקה של השרשרת.
  • הארכת חיי היחידה – השכבה שנוצרת על ידי התרכובת מפחיתה את השחיקה במהלך השימוש ומאריכה באופן משמעותי את חיי היחידה.

הוראות יישום

התרכובת הטריבו-טכנית מיושמת בהתאם לנוהל הבא:

1. יש לחמם את המנוע עד להגעתו לטמפרטורת עבודה [פעולה רגילה].

2. יש לדומם את המנוע.

3. יש לנער היטב את מיכל התרכובת הטריבו-טכנית עד אשר כל המשקעים הטבעיים [הרכיבים הפעילים] שהצטברו בתחתית המיכל יתמוססו לחלוטין ויתערבבו ביסודיות עם החומר.

4. יש למזוג מיכל אחד שלם של התרכובת הטריבו-טכנית אל תוך פתח מילוי השמן של תיבת ההילוכים.

5. לאחר פעולת המילוי יש לבצע נסיעה של 20 – 25 דקות לפחות.

עם השלמת הפעולות 1 – 5 לעיל, ניתן להשתמש ברכב בצורה רגילה.

מומלץ להוסיף AGSB בכל החלפת שמן בתיבת ההילוכים.

 

צעדי זהירות לבטיחות ועזרה ראשונה

לא צפויה סכנת בריאות כלשהי באם נעשה במוצר שימוש בתנאים רגילים.

במקרה של מגע עם העור, יש לשטוף את המקום היטב בעזרת מים חמים ואז לשטוף שוב עם סבון.

במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף את העיניים בכמויות גדולות של מים.

במקרה של בליעה, יש להתייעץ עם רופא.

הערות

אורך חיי המדף של המוצר: 5 שנים. תאריך הייצור מצוין על גבי האריזה.

השימוש בתרכובת אינו מומלץ, במקרה של תקלות או פגמים מכניים בחלקים ובמכלולים.

המשקעים שבתחתית המיכל הינם האלמנט הפעיל העיקרי של תרכובת אלו הם חלקיקי מיקרו של מינרלים. חשוב ביותר להקפיד לנער את המיכל היטב ובאופן יסודי, בטרם מזיגת תוכנו [צבע המשקע התלוי באצווה, עלול להשתנות מירוק בהיר ועד לאפור כהה ולשחור].

מינון יתר של התרכובת עד פי 1.5 – 2 אינו דבר מסוכן עבור המנוע ואינו מפריע להמשך פעולתו.

התרכובת אינה משפיעה על המאפיינים ועל מצב החלקים העשויים מחומרים מרוכבים ומגומי.