ATOMIUM MAX 200 Engine

fitpower
SKU: 0
זמינות: Out of stock
₪372.00 ₪438.00
Trust Badge

 תרכובת טריבו - טכנית ATOMIUM MAX 200 Engine 

עבור מנועים ברכבים כבדים

מהו  ATOMIUM MAX 200 Engine

התרכובת מתוכננת להגן מפני שחיקה ולשמר את הביצועים של מנועים ברכבים כבדים הפועלים על דלק ודיזל.

השפעות השימוש

התרכובות הטריבו-טכניות של Atomium יוצרות תנאים שבהם פני המשטחים במנוע המצויים בחיכוך, מצופים בשכבת הגנה מתכתית בעלת מבנה ייחודי. מבנה זה משחזר באופן חלקי את המידות והגיאומטריה של חלקים שחוקים, יוצר אופטימיזציה של המרווחים בין זוגות של חלקים המצויים בחיכוך ושומר על כמות גדולה יותר של שמן על פני המשטחים המצויים בחיכוך. שכבת ההגנה משפיעה כדלהלן בעקבות השימוש בתרכובת:

 • הגברת המשאבים של פעולת המנוע  שכבת ההגנה מפחיתה באופן משמעותי את השחיקה של החלקים אשר יש עליהם את עומס החיכוך הרב ביותר, הקובעים את אורך חיי המנוע.
 • הגנה בעת תנאי עבודה קיצוניים  כתוצאה מהמאפיינים המבניים שלה (קשיות מיקרונית וגמישות מיקרונית) ועקב החזקת כמויות גדולות של שמן, שכבת ההגנה מונעת בצורה יעילה את השחיקה של החלקים המצויים בחיכוך בעת העבודה בעומסים גבוהים.
 • מקל על ההתנעה של המנוע ומספק הגנה במהלך "התנעה קרה" – המשטחים המטופלים מסוגלים לשמר את שכבת השמן במהלך זמן השבתה ממושך של המנוע. היא מקלה על סיבובי גל ההינע הראשונים ומונעת שחיקה מוגברת של המנוע, שעל משטחי החיכוך שלו אין מספיק שמן בעת ההתנעה, דבר שהינו חשוב במיוחד בתנאים של טמפרטורת סביבה מתחת לאפס מעלות.
 • הגנה בעת נהיגה אקטיבית – המשטחים המטופלים שומרים על שכבת שמן צפופה יותר, אשר מפחיתה שחיקה ומפצה על רעב לשמן בעת הגברה מהירה של סיבובי המנוע.
 • חיסכון בדלק – שכבת ההגנה והשמן נשמרים בין מרווחי האטמים של קבוצת הצילינדרים - בוכנות. פעולה זו מובילה לשחזור כוח הדחיסה, משפרת את איכות הבעירה, מפחיתה את אובדן כוח המנוע בעקבות שחיקה ומקטינה את צריכת הדלק ב- 8% - 6.
 • הקטנת רמות הרעש והוויברציה – שחזור כוח הדחיסה בצילינדרים מוביל לפעולה חלקה של המנוע. 
  בנוסף לכך, שכבה צפופה של שמן מרככת את העבודה של החלקים המצויים בחיכוך. כל זה גם יחד, הינם דברים המובילים להקטנת הרעידות והרעש של המנוע.
 • הפחתת הרעילות  השחזור של כוח הדחיסה והאופטימיזציה של המרווחים בקבוצת הצילינדרים - בוכנות משפרים את איכות הבעירה, שכתוצאה מכך מובילה להקטנת גזי הפליטה CH / CO.
 • צריכת שמן נמוכה יותר  שכבת הגנה משפרת את המרווחים בין גליל הרכבה - טבעת שמן - חריץ בוכנה ועוזרת להסרת שמן מקירות הגליל ומפחיתה את אובדן השמן בתא בעירה במיוחד במהירויות מנוע גבוהות.
 • שחזור תכונות פונקציונליות של מפצים הידראולים – שכבת מגן משחזרת פערים אופטימליים במפצים הידראולים, משפרת את לחץ שמן ומספקת עבודה איכותית של מנגנון.

הוראות יישום

התרכובת הטריבו-טכנית מיושמת בשלושה שלבים. בכל שלב יש צורך בהוספת התרכובת לשמן המנוע, בהתאם לנוהל הבא:

1. יש לחמם את המנוע עד להגעתו לטמפרטורת עבודה [פעולה רגילה].

2. יש לדומם את המנוע.

3. יש לנער היטב את מיכל התרכובת הטריבו-טכנית עד אשר כל המשקעים הטבעיים [הרכיבים הפעילים] שהצטברו בתחתית המיכל יתמוססו לחלוטין ויתערבבו ביסודיות עם החומר.

4. יש למזוג מיכל אחד שלם של התרכובת הטריבו-טכנית אל תוך פתח מילוי השמן. בסך של 5 מ"ל לליטר של שמן.

5. לאחר פעולת המילוי יש לתת למנוע לעבוד [מומלץ לנהוג ברכב] בצורת עבודה רגילה, לפרק זמן של 20 – 25 דקות לפחות.

עם השלמת הפעולות 1 – 5 לעיל, ניתן להשתמש ברכב בצורה רגילה.

הנוהל המלא של הטיפול במנוע נעשה כדלקמן:

שלב 1: הוספת התוסף 5 מ"ל לליטר 1 של שמן

הקילומטראז'  2,000 ק"מ *

החלפת השמן ומסנן השמן

שלב 2: הוספת התוסף 5 מ"ל לליטר 1 של שמן

הקילומטראז' הרגיל המלא עד להחלפת שמן סדירה

בהגיע העת, החלפת השמן ומסנן השמן

שלב 3: הוספת התוסף 5 מ"ל לליטר 1 של שמן [לרכבים עם קילומתרז’ מעל 200 אלף]

הקילומטראז' שנותר עד להחלפת שמן סדירה

בהגיע העת, החלפת השמן

שלב 3: הוספת התוסף 5 מ"ל לליטר 1 של שמן [לרכבים עם קילומתרז’ מעל 500 אלף]

הקילומטראז' שנותר עד להחלפת שמן סדירה

בהגיע העת, החלפת השמן

 

 

צעדי זהירות לבטיחות ועזרה ראשונה

לא צפויה סכנת בריאות כלשהי באם נעשה במוצר שימוש בתנאים רגילים.

במקרה של מגע עם העור, יש לשטוף את המקום היטב בעזרת מים חמים ואז לשטוף שוב עם סבון.

במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף את העיניים בכמויות גדולות של מים.

במקרה של בליעה, יש להיוועץ ברופא.

הערות

אורך חיי המדף של המוצר: 5 שנים. תאריך הייצור מצוין על גבי האריזה.

השימוש בתרכובת אינו מומלץ, במקרה של תקלות או פגמים מכניים בחלקים ובמכלולים.

התרכובת הטריבו-טכנית Active מתאימה לכל סוגי שמני המנועים.

המשקעים שבתחתית המיכל הינם האלמנט הפעיל העיקרי של תרכובת ה- Active – אלו הם חלקיקי מיקרו של מינרלים. חשוב ביותר להקפיד לנער את המיכל היטב ובאופן יסודי, בטרם מזיגת תוכנו אל תוך מערכת שמן המנוע [צבע המשקע התלוי באצווה, עלול להשתנות מירוק בהיר ועד לאפור כהה ולשחור].

מינון יתר של התרכובת עד פי 1.5 – 2 אינו דבר מסוכן עבור המנוע ואינו מפריע להמשך פעולתו.

תרכובת אינה משפיעה על המאפיינים ועל מצב החלקים העשויים מחומרים מרוכבים ומגומי.