ATOMIUM תוסף המנוע המהפכני בישראל

תרכובות ATOMIUM מנקות מפיח פני משטח המצויים בחיכוך, מצפות אותם בשכבת לכה ומייצרות תנאים אשר בהם משטחי החיכוך מכוסים בשכבת הגנה מטאלית בעלת מבנה ייחודי. מבנה זה הינו בעל רמה גבוהה של מיקרו אלסטיות ומיקרו קשיחות והוא מסוגל לשמור על שכבה צפופה יותר של שמן על גבי פני המשטחים המצויים בחיכוך. שחזור המידות והגיאומטריה של חלקים שחוקים, אופטימיזציה של המרווחים בין זוגות של חלקים המצויים בחיכוך מספק שיפור הנראה לעין בביצועים של המכלול המטופל. השחזור של פני משטח שחוקים מאריכה פי 2.5 – 2 את אורך חיי העבודה של המכונה.

  • לקבלת קוד קופון לקנייה ממוצרי אטומיום
    במחיר הכרות מיוחד